Wednesday, April 21, 2021

SPSS програмд статистик модел угсрах

Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийг тайлбарлах болно.
  1. Статистик модел гэж юу вэ? Яагаад хэрэгтэй вэ?
  2. SPSS програмд статистик модел угсрах суурь зарчим
  3. Area under curve (AUC) шинжилгээ

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд