Saturday, February 27, 2021

SPSS програмд параметрийн бус тест бодох


Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.
  1. Нэг түүврийн хувьд (Sign test)
  2. Үл хамааралт хоёр түүврийн хувьд (Mann-Whitney U test)
  3. Үл хамааралт олон түүврийн хувьд (Kruskal-Wallis test, Jonckheere-Terpstra test)
  4. Хамаарал бүхий хоёр түүврийн хувьд (Wilcoxon test)
  5. Хамаарал бүхий олон түүврийн хувьд

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд