Sunday, February 28, 2021

SPSS програмд Т тест бодох


Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.
  1. Нэг түүврийн Т тест
  2. Үл хамааралт түүврийн Т тест
  3. Хамааралт түүврийн Т тест
  4. One-way ANOVA тест
  5. Post-hoc олон бүлгийн харьцуулалт
  6. Т тест бодсон үр дүнг график дүрслэлээр харуулах нь

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд