Sunday, April 25, 2021

SPSS програмд шугаман регрессийн шинжилгээ хийх

Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.

  1. Шугаман регресс гэж юу вэ? Шугаман регресст шаардагдах нөхцөл
  2. Нэг хүчин зүйлийн шугаман регресс
  3. Олон хүчин зүйлийн шугаман регресс
  4. Шугаман регрессийн график байгуулах нь

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд